Stoppskylt, högreflekterande x

Skylt med detta märke anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tilllämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.
Stoppskylten är högreflekterande.

Skylt kräver två klammer för montering.

SKU
B2-DG-N
1 495,00 kr