Påbjuden körriktning

Påbjuden körriktning

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.
Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Diameter 600mm Normalreflekterande EG reflex med list på baksidan.

Skylt kräver två klammer för montering.

SKU
D1-2 N EG
595,00 kr