Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik.

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik.

Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.
Diameter 600mm Normalreflekterande EG reflex med list på baksidan

Skylt kräver två klammer för montering. 

SKU
D10 N EG
595,00 kr