Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led upphör.
Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör.
Symbol för trafikantgrupp eller fordonsslag är infogad i märket.
Diameter 600mm Normalreflekterande EG reflex med list på baksidan.

Skylt kräver två klammer för montering.

SKU
D11-2 N EG
595,00 kr