Påbjuden gång och cykelbana

Påbjuden gång och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.
Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.
Diameter 600mm Normalreflekterande EG reflex med list på baksidan.

Skylt kräver två klammer för montering.

SKU
D6 N EG
595,00 kr