Påbjudna gång och cykelbanor

Påbjudna gång och cykelbanor

Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande.
Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande.
Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.
Diameter 600mm Normalreflekterande EG reflex med list på baksidan.

Skylt kräver två klammer för montering.

SKU
D7-2 N EG
595,00 kr