Påbjuden ridväg

Påbjuden ridväg

Märket anger att även gångtrafik är tillåten.
Diameter 600mm Normalreflekterande EG reflex med list på baksidan.

Skylt krävert två klammer för montering. 

SKU
D8 N EG
595,00 kr