E8 Gågata upphör

E8 Gågata upphör

610x610mm Normalreflekterande EG
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

SKU
E8 N EG
510,00 kr