Övergångsställe

Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga.

Skylten är 600x600mm, dubbelsidig och fästes på toppen av stolpen med medföljande toppfäste.

SKU
B3-DG-N DS
975,00 kr