Våra skyltar är godkända enligt CE-standard

trafikskyltar.se levererar lagstadgat godkända produkter

Sedan 2013 finns en EU-standard reglerande fasta vägmärken (EN 12899-1). Vår produktion och produkt måste vara CE-godkänd enligt riktlinjer i EN 12899-1. Det innebär att produkt och produktion måste vara granskad av exempelvis statens provningsanstalt. Efter denna process utfärdas ett CE-certifikat. Produkter som inte genomgått denna process får inte, enligt lag, levereras till trafikmiljö. Som ett resultat av en mer reglerad produkt och produktion kan de av oss som levererar CE-godkända produkter, ha något längre leveranstid och något högre pris än de aktörer som av någon anledning levererar ej godkända produkter som alltså enligt lag inte får levereras till trafikmiljö.

Välkommen till trafikskyltar.se